چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی
نام فارسی: چرخ ریسک پشت بلوطی
نام انگلیسی:Eurasian penduline tit
نام علمی:remiz pendulinus
خانواده:پشت بلوطی چرخ ریسکیان (remizidae)
جمعیت:از آن که در مورد این گونه اطلاعات کافی در دست رس نیست،نمی توان درباره ی جمعیت آن اظهار نظر کرد.
پراکنش: تابستان ها در شرق آلمان دیده می شود و در مدیترانه، هند و چین زیست می کند. در ایران بومی غرب کشور است؛ اما زمستان ها در سیستان و بلوچستان هم دیده می شود.
زیست گاه:چرخ ریسک در میان درختان، به خصوص درختان بید، صنوبر و گز ، در نی زارهای ساحلی و واحه ها زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده 11 سانتی متر است.
ریخت شناسی: چرخ ریسک پشت بلوطی، از کوچک ترین چرخ ریسک هاست. دم دراز و منقار نوک تیزی دارد. روتنه و پوش پرهای بالش بلوطی، بال ها و پرهای دمش سیاه و زیر تنه اش نخودی رنگ است. در نژادهای گوناگون ،رنگ سر متفاوت است. در نژاد ترکیه ، نر ماسک سیاهی دارد. در نژادی که در ایران زندگی می کند، سر پرنده ی نر کاملا سیاه است.
رژیم غذایی: چرخ ریسک پشت بلوطی غذای خود را از حشره ها و دانه ها به دست می آورد.
زادآوری: پرنده ی ماده 6 تا 8 تخم سفید رنگ می گذارد و 13 تا 14 روز روی آن ها می خوابد. پس از بیرون آمدن جوجه ها از تخم ، والدین 16 تا 18 روز آن ها را تغذیه می کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.
/ 0 نظر / 37 بازدید