گنجشک خانگی

گنجشک خانگی
نام فارسی: گنجشک خانگی
نام انگلیسی:house sparrow
نام علمی:passer domesticus
خانواده:گنجشکیان (pioceidae)
جمعیت: از آن جا که گنجشک ها توابسته اند خود را با محیط های انسانی سازگار کنند، در شهرها و اطراف آن ها، جمعیت آن ها به سرعت در حال کاهش است.
پراکنش: در سراسراوراسیا، از ایرلند تا دریای ژاپن و جنوب هندوستان گسترده است. در آمریکای شمالی و جنوب استرالیا و زلاوند نو و در اروپا در مناطق سردسیر، اسکاندیناوی، کوهستان ها، تندرای روسیه و جاهایی که گنجشک سینه سیاه حضور دارد، زیست نمی کند. اما در سراسر ایران بومی و زادآور است.
زیست گاه: گنجشک خانگی در مناطق مسکونی، زمین های زراعی ، باغ ها و عموما در کنار محل زندگی انسان ها دیده می شود.
اندازه: طول بدن این پرنده 12 تا 18 سانتی متر است.
ریخت شناسی: گنجشک های نر و ماده با هم تفاوت دارند. پرنده ی نر پس گردن بلوطی، گلوی سیاه و گونه ها و سطح شکمی سفید مایل به خاکستری دارد. اما گنجشک ماده و پرنده ی نابالغ، سیاهی گلو را ندارد و سطح پشتی آن قهوه ای تیره و سطح شکمی اش سفید چرک است.
رژیم غذایی:جوجه گنجشک ها از حشره ها و گنجشک های بالغ بیش تر از دانه ها تغذیه می کنند.
زادآوری: پرنده ی ماده در سوراخ ساختمان ها ، 3 تا 5 تخم سفید با خال های خاکستری می گذارد. سپس 11 تا 14 روز روی تخم می خوابد. والدین 12 تا 16 روز از جوجه ها مواظبت و آن ها را تغذیه می کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.
/ 0 نظر / 25 بازدید