سار

سار
نام فارسی:سار
نام انگلیسی:starling
نام علمی:sturnus vulgaris
خانواده:ساریان (sturnidae)
جمعیت: جمعیت کافی دارد و گاه در دسته های بسیار بزرگ دیده می شود.
پراکنش:در جهان پراکنش گسترده ای دارد و اغلب کشورها و مناطق دیده می شود. در ایران در همه ی کشور پراکنده است؛ اما در نیمه ی شمالی، سراسر سال دیده می شود. این در حالی است که در نیمه ی جنوبی ، فقط زمستان ها مشاهده می گردد.
زیست گاه: سار در جنگل ها، روستا ها، باغ ها،غلف زارها و لابه لای درختان و نی زارها زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده 21 سانتی متر است.
ریخت شناسی: دم و بال های کوتاهی دارد که در هنگام پرواز سریع و مستقیم، مثلثی شکل دیده می شود. پرنده ی بالغ هنگام تولید مثل ، با پر و بال سیاه شفاف و تعداد فراوانی خال های کوچک سفید و سینه و سر شانه ی بنفش دیده می شود.
رژیم غذایی: سار ماده در سوراخ درختان یا دیوارهای ساختمان ها ، 5 تا 7 تخم تقریبا آبی رنگ می گذارد. هر دو جفت به نوبت 12 تا 15 روز روی تخم ها می خوابند. جوجه ها می توانند پس از 20 تا 22 روز پرواز کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.
/ 0 نظر / 25 بازدید