شهد خوار

شهد خوار
نام فارسی: شهد خوار
نام انگلیسی:purple sunbird
نام علمی:nectarinia asiatica
خانواده:شهد خواریان (nectariniidae)
جمعیت: در مناطق زیست خود، جمعیت کافی دارد.
پراکنش: در نواحی جنوبی ایران در استان های سیستان و هرمزگان دیده می شود.
زیست گاه: شهد خوار ها در باغ های بزرگ، کشت زارها، گزستان های حاشیه ی رود خانه ها ، در میان بوته های خاردار و در جنگل های خشک زندگی می گنند.
اندازه: طول بدن این پرنده 5/9 تا 10 سانتی متر است.
ریخت شناسی: شهد خوار منقاری بلند، باریک و خمیده ی رو به پایین دارد. زبان این پرنده بلند، لوله مانند و مکنده است. پرنده ی نر در تابستان سیاه رنگ با جلایی از بنفش و سبز و در زمستان شبیه پرنده ی ماده، یعنی قهوه ای مایل به سبز است که پشت آن زرد روشن دیده می شود. در ناحیه ی شکم هم یک نوار بنفش براق دارد که از چانه تا شکم کشیده شده است.
رژیم غذایی: غذای شهد خوار، حشره و شهد گل هاست.
زاد آوری: پرنده ی ماده اواخر پاییز و اوایل زمستان ، 2 تا 3 تخم شهد خوارها در مقایسه با تخم سایر پرندگان ، بسیار کوچک است. جفت نر در تغذیه ی جوجه ها مشارکت دارد.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.
/ 0 نظر / 22 بازدید