مرغ مینا

مرغ مینا
نام فارسی:مرغ مینا
نام انگلیسی:common myna
نام علمی:acridotheres tristis
خانواده:سایان (sturnidae)
جمعیت: در سال های اخیر، از جمعیت میناها کاسته شده است. به این سبب باید برای شکار و صید آن ها محدودیت های بیش تری قرار داد.
پراکنش: در جهان: در بخش های زیادی از جهان دیده می شود. محدود پراکنش آن در زمستان ها افزایش می یابد. در ایران ، این پرنده در گذشته منحصرا در جنوب شرقی و جنوب مرکزی دیده می شد اما در سال های اخیر به سبب رها سازی آن در شهرهایی از جمله تهران نیز دیده می شود.
زیست گاه: میناها در شهدها، روستاها،باغ ها، مزرعه ها، علف زارها؛ لابه لای درختان و نی زارها زندگی می کنند.
اندازه: بدن مینا 23 سانتی متر است.
ریخت شناسی: این پرنده سری سیاه دارد گردن و قسمت بالای سینه ی آن خاکستری پر رنگ و بقیه ی پر و بالش بیش تر قهوه ای مایل به قرمز است که در سطح پشتی تیره تر و در سطح شکمی کم رنگ تر دیده می شود. شکم و زیر دم آن سفید و نخستین شاه پرهای خارجی اش قهوه ای تیره است. در قاعده ی این شاه پرها، یک لکه ی بزرگ سفید قرار دارد. دم آن تقریبا سیاه با انتهای کاملا گرد است. شاه پرها و نوکی سفید دارد و منقار ، چشم و زایده ی پایین و بالای چشم زرد روشن است.
رژیم غذایی: مینا از پرنده های همه چیز خوار است.
زادآوری: این پرنده معمولا لانه ی خود را در داخل حفره ها و سوراخ درختان می سازد. پرنده ی ماده در این لانه 4 تا 6 تخم می گذارد.
وضعیت حفاظتی گونه: جلوگیری از شکار بیش از اندازه ی آن لازم است.
/ 0 نظر / 33 بازدید