گراز

گراز
نام فارسی:گراز
نام انگلیسی:wild boar
نام علمی:sus scrofa
خانواده:خانواده ی خوک ها (suidae)
جمعیت:نامعلوم
پراکنش:در اروپا ، شمال غربی آفریقا و آسیا و در ایران در اکثر مناطق کشور پراکنده است.
زیست گاه:گراز در اکثر زیست گاه ها زندگی می کند؛اما مناطق پر آب با پوشش گیاهی بلند را ترجیح می دهد.
اندازه:طول بدن گراز 100 تا 180 سانتی متر ، طول دمش 10 تا 20 سانتی متر ، ارتفاع بدنش 55 تا 110 سانتی متر و وزن آن 50 تا 300 کیلو گرم است.
ریخت شناسی:گراز جثه ای متوسط تا بزرگ ، گردنی کوتاه و کلفت ، چشم هایی ریز و پوزه ای بلند دارد که در نوک نعلبک مانند آن سوراخ های بینی قرار گرفته است.گوش هایش بزرگ ،دمش پرمو با انتهای مجعد ، دست و پایش نسبتا" بلند و سرش در مقایسه با بدن کوچک است.دندان های نیش در نرها رشد زیادی می کند و از لب ها خارج می شود؛ولی در ماده ها کوتاه است.رنگ بدن این پستان دار قهوه ای بسیار تیره و سیاه و موهای پشت گردنش بلند است که تا انتهای بدن ادامه دارد.
رژیم غذایی:گراز همه چیز خوار است.این حیوان از غذاهای گیاهی شامل ریشه ، ساقه ، برگ و دانه های گیاهان ، قارچ ، غلات ، حبوبات ، میوه و غذلی جانوری شامل بی مهره گان کوچک ، حشره ها و لارو آن ها ، لاشه ی حیوانات و نیز از زباله ها تغذیه می کند.اما گیاهان را ترجیح می دهد.گراز تابستان ها میوه و زمستان ها بیش تر ریشه ی گیاهان را می خورد.
زاد آوری:جفت گیری گراز ها در اواخر پاییز و اوایل زمستان صورت می گیرد.نوزادان هم پس از 4 ماه به دنیا می آیند.
وضعیت حفاظتی:این گونه در ایران جمعیت کافی دارد و به نظر نمی رسد خطری نسل آن را تهدید کند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 18 بازدید