روباه معمولی

نام فارسی:روباه معمولی

نام انگلیسی:common fox / red fox

نام علمی:vulpes vulpes

خانواده:خانواده ی سگ سانان (canidae)

جمعیت:نامعلوم

پراکنش:در سه قاره ی بزرگ اروپا ، آمریکا و آسیا و برخی نواحی شمال آفریقا و در ایران در اکثر مناطق کشور پراکنده است.

زیست گاه:روباه معمولی در همه ی زیست گاه ها ، اعم از جنگلی ، تپه ماهوری ، کوهستانی ، بیابانی و دشت ها و مرتع ها زندگی می کند.گاهی هم در داخل شهر ها دیده می شود؛ ولی از مناطق بسیار خشک بیابانی و جنگل های انبوه دوری می کند.

اندازه:طول بدن روباه معمولی 50 تا 77 سانتی متر ، طول دم آن 32 تا 48 سانتی متر ، ارتفاع بدنش 35 تا 40 سانتی متر و وزنش 4 تا 11 کیلوگرم است.

ریخت شناسی:دمی بلند و پشمالو با انتهای سفید رنگ ، پوزه ای باریک و گوش هایی بزرگ و سیخ با پشت بلند دارد. رنگ موهای بدن در مناطق متفاوت متغیر است و معمولا" قهوه ای تا نخودی دیده می شود.

رژیم غذایی:روباه معمولی از پستانداران کوچک ، پرندگان و جوجه ی آن ها ، حشره ها و سایر بی مهره گان تغذیه می کند و غذاهای گیاهی در حکم غذاهای مکمل برای آن است.

زادآوری:روباه ماده در زمستان بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی:این گونه در ایران ، جمعیتی به نسبت کافی دارد.

ادامه مطلب