دم جنبانک ابلق
نام فارسی: دم جنبانک ابلق
نام انگلیسی:white wagtail
نام علمی:motacilla alba
خانواده:دم جنبانکیان (motacillidae)
جمعیت:تقریبا در همه ی کشور، جمعیت کافی دارد.
پراکنش: درجهان در سراسر اوراسیا،آمریکای شمالی،خاورمیانه و چین زادآوری دارد. زمستان ها در جنوب آفریقا تا کنیا،خاورمیانه ، هند و جنوب آسیا سر می کند.در سراسر ایران دیده می شود. اما در سواحل جنوب فقط در فصل زمستان حضور دارد.
زیست گاه: دم جنبانک ابلق در مناطق باز، نزدیک جوامع انسانی، شهرها، پارک ها، کشت زارها ی آبیاری شده و کنار رودها زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده 18 سانتی متر است.
ریخت شناسی: پر و بال دم جنبانک ابلق سیاه و سفید است. دم بلندی با پرهای کناری سفید ، پاهای سیاه، منقار باریک، پشت خاکستری با پس گردنی سیاه، صورت و گوش پرهای سفید دارد که آشکارا با گلو و سینه ی سیاهش تضاد دارد.
رژیم غذایی: دم جنبانک ابلق از حشره ها و نرم تنان تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده 5 تا 6 تخم خاکستری با خال های قهوه ای می گذارد. لانه ی آن ها شبیه پیاله ای روی زمین یا در حفره های ساختمان هاست. بیش تر وقت ها پرند ی ماده روی تخم می خوابد که این کار 12 تا 14 روز طول می کشد. جوجه ها 13 تا 16 روز تغذیه می شوند. معمولا دم جنبانک ابلق ، هر سال ، 2 بار جوجه آوری می کند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژی نیاز ندارد.