چکاوک کاکلی
نام فارسی:چکاوک کاکلی
نام انگلیسی:crested lark
نام علمی:galerida cristata
خانواده:چکاوکیان (alaudidae)
جمعیت: در زیست گاه های خود،جمعیت کافی دارد.
پراکنش: در جهان در سراسر مناطق معتدل اوراسیا، از اسپانیا گرفته تا کره و از عربستان تا هند پراکنده است. در سراسر ایران ، به ویژه در مناطق بیابانی ،بومی و زادآور است.
زیست گاه: چکاوک کاکلی در علف زارها ی هموار، بیابان های خشک، کنار جاده ها، کوره راه ها، کشت زارها و اغلب نزدیک مناطق مسکونی زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده 17 سانتی متر است.
ریخت شناسی: نر و ماده هم شکل ، دارای ناخن انگشت عقبی بلند،مستقیم و نوک تیزند.منقار آن ها بسبتا بلند و اندکی خمیده است. دمی کوتاه،تاجی بلند،روتنه ای نخودی مایل به خاکستری یک دست،سینه ای رگه رگه و شکم و زیر دمی سفید مایل به نخودی دارند. پاهای آن ها نازک به رنگ خاکستری مایل به زرد است و بال های کاملا گردی دارند.
رژیم غذایی:چکاوک های کاکلی از دانه ها، حشره ها و نرم تنان تغذیه می کنند.
زادآوری: پرنده ی ماده در لانه ی خود 3 تا 5 تخم سفید با خال های نخودی رنگ می گذارد. این لانه پیاله مانند است و روی زمین قرار گرفته است. پرنده ی مادر 12 تا 13 روز روی تخم می خوابد و 15 تا 16 روز جوجه هایش را تغذیه می کند. امکان دارد چکاوک های کاکلی در یک سال، 2 بار جوجه آوری داشته باشند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.