ماهی خورک
نام فارسی:ماهی خورک معمولی
نام انگلیسی:common kingfisher
نام علمی:alcedo atthis
خانواده:ماهی خورکیان (alcedinidae)
جمعیت: در تالاب و آب بندان، جمعیت مناسبی دارد.
پراکنش:در کشورهایی مانند ژاپن ، هندوستان و گینه نو زادآوری دارد. در اروپا، از برخی نقاط مانند ایرلند، بخش های زیادی از اسکاند یناوی و شمال روسیه حذف شده است. در ایران ، به جز در قسمت مرکزی کشور و مناطق کویری و بیابانی، می توان در همه ی جاهایی که آب بند و تالاب هست، این گونه را مشاهده کرد.
زیست گاه: ماهی خورک در کنار رودخانه ها کانال های آب، دریاچه ها، ساحل دریاها، تالاب و مانداب های ساحلی زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده 17 سانتی متر است.
ریخت شناسی: ماهی خورک پرنده ی کوچکی با روتنه ی آبی و سبز براق است. زیر تنه ی قرمز، گلو و گردن سفید نخودی و منقار تیره ای دارد.
رژیم غذایی: غذای اصلی این پرنده، ماهی است.
زادآوری: پرنده ی ماده، در لانه ای که در انتهای حفره ای در دیواره ی رودخانه می سازد،6 تا 7 تخم سفید می گذارد. جفت ها 19 تا 21 روز روی تخم ها می خوابند . سپس به جوجه ها 23 تا 27 روز غذا می دهند. ماهی خورک ها معمولا در سال، 2 بار زادآوری دارند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام خفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.