سبز قبا
نام فارسی:سبز قبا
نام انگلیسی:European roller
نام علمی:coracias garrulus
خانواده:سبز قباییان (coraciidae)
جمعیت: به جز در استان های جنوبی، سبزقبا در فصل تابستان در سایر استان ها جنعیت تقریبا زیادی دارد.
پراکنش: تابستان ها در اروپا، ترکیه ، خاورمیانه و غرب سیبری و آسیای مرکزی دیده می شود. زمستان ها در جنوب و کمی هم در غرب آفریقا زیست می کند. در ایران تابستان ها در اکثر نقاط کشور دیده می شود. اما در سیستان و بلوچستان، هرمزگان ، فارس و بوشهر دیده نمی شود.
زیست گاه: سبزقبا در فضاهای باز با تعدادی درخت،کنار جاده ها و کشت زارها، سوراخ های تنه ی درختان و سوراخ های دیوارهای ساحلی رودخانه ها و خرابه ها و گاه در کنار جاده ها روی تیرها و سیم های برق و تلفن دیده می شود.
اندازه: طول بدن این پرنده 30 سانتی متر است.
ریخت شناسی: سبزقبا بدنی به رنگ آبی لاجوردی کم رنگ و پشتی بلوطی رنگ دارد. بال های آن آبی خوش رنگ است که حاشیه ی سیاه آن در هنگام پرواز دیده می شود. دم این پرنده نسبتا بلند و در انتها چهار گوش است. منقارش کلفت و نسبتا بزرگ است که در انتها اندکی قلاب مانند به نظر می آید.
رژیم غذایی: سبزقبا از حشره ها و جانوران کوچک زمینی، مانند مارمولک، تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده در سوراخ درختان 4 تا 5 تخم می گذارد. جفت ها با کمک هم 18 تا 19 روز روی تخم ها می خوابند. آن ها جوجه ها ی خود را 26 تا 28 روز تغذیه می کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: نیازی به برنامه ی حفاظتی ویژه ای ندارد.