شاه بوف
نام فارسی:شاه بوف
نام انگلیسی:Eurasian eagle owl
نام علمی:bubo bubo
خانواده:جغدها (strigidae)
جمعیت:جمعیت زیادی ندارد؛اما در همه ی کشور دیده می شود.
پراکنش: شاه بوف در سراسر اوراسیا تا هند، چین،خاورمیانه و حتی تا آفریقا پراکنده است. در سراسر ایران هم زندگی می کند.
زیست گاه: این پرنده در نواحی کوهستانی و مناطق صخره ای زندگی می کند.
اندازه: طول بدن آن 68 سانتی متر و طول دو بال 174 سانتی متر است.
ریخت شناسی:شاه بوف گوش پرهای بلندی دارد که در حالت استراحت،می افتد پر و بال آن قهوه ای تیره،بدن و سینه روشن تر ،چشم ها درشت و نارنجی رنگ و پاهایش پوشیده از زرد مایل به قهوه ای است.
رژیم غذایی: این پرنده از پستانداران کوچک،پرندگان،خزندگان،دوزیستان، ماهی ها،حشره هاو..تغذیه می کند.
زادآوری:پرنده ی ماده در غارها،شکاف ها یا لانه های قدیمی سایر پرندگان،2 تا 3 تخم سفید می گذارد. این پرنده 34 تا 36 روز روی تخم های خود می خوابد. ج.جه ها می توانند پس از 50 تا 60 روز پرواز کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: از زیست گاه این پرنده باید حفاظت شود.