کوکو
نام فارسی:کوکو
نام انگلیسی:common cuckoo
نام علمی:cuculus canorus
خانواده:کوکویان (cuculidae)
جمعیت: در ایران ، در فصل های بهار و تابستان ، جمعیت تقریبا مناسبی دارد. در نیمه ی جنوبی کشور ،تنها در استان سیستان و بلوچستان دیده می شود.
پراکنش: تابستان ها در سراسر اوراسیا ، خاورمیانه و چین دیده می شود. زمستان ها در جنوب شرقی آسیا و جنوب آفریقا زندگی می کند و در اروپا زاد آوری دارد. در ایران تنها در فصل های بهار و تابستان دیده می شود. در البرز و زاگرس و بخش هایی از سیستان و بلوچستان زندگی می کند.
زیست گاه: تپه ماهورها ، اراضی بایر، تالاب ها، جنگل ها، پارک ها و زمین های باز محل زندگی کوکو ست.
اندازه: طول بدن کوکو 33 سانتی متر است.
ریخت شناسی: این پرنده ، بسیار شبیه پرندگان شکاری است دمی بلند و بال هایی کشیده دارد. زیر تنه ی آن خاکستری با رگه های عرضی است. نر و ماده شبیه هم هستند. پرنده ی بالغ روتنه ی خاکستری دارد و پرنده ی نابالغ ، قهوه ای است.
رژیم غذایی: کوکو از حشره ها تغذیه می کند.
زادآوری: کوکو ی ماده 8 تا 12 تخم کاملا متفاوت خود را در لانه ی پرنده ی دیگری می گذارد.
وضعیت حفاظتی گونه: این پرنده به حفاظت ویژه نیاز ندارد.