کاکایی پا زرد
نام فارسی: کاکایی پا زرد
نام انگلیسی:yellow – legged gull
نام علمی:larus cachinnans
خانواده:کاکایی ها (laridae)
جمعیت: در سواحل کشور جمعیت تقریبا مناسبی دارد.
پراکنش:در سراسر شمال اوراسیا زادآوری دارد. زمستان ها در دریای بالتیک تا آفریقا دیده می شود. در ایران در تمام طول ساحل دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان ، خوزستان، هامون و دریاچه ی ارومیه زندگی می کند.
زیست گاه: زیست گاه این گونه در ساحل دریاهاست.
اندازه: طول بدن کاکایی پازرد در حدود 53 سانتی متر است.
ریخت شناسی: پر و بال این پرنده سیاه و سفید و پاهای آن زرد است. رو تنه ی کاکایی های پا زرد ، سیاه است.
رژیم غذایی: کاکایی پازرد، ماهی، لاشه ی جانوران دیگر و زباله می خورد.
زادآوری:کاکایی پا زرد ماده در لانه ای که در تالاب یا لبه ی صخره ها ساخته است، 2 تا 3 تخم سبز کم رنگ با خال های قهوه ای کم رنگ می گذارد. این پرنده 25 تا 33 روز روی تخم می خوابد. جوجه ها می توانند پس از 35 تا 40 روز پرواز کنند.
وضعیت حفاظتی گونه : در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد