ابیا
نام فارسی:ابیا
نام انگلیسی:Eurasian woodcock
نام علمی:scolopax rusticola
خانواده:آبچلیکیان (scolopacidae)
جمعیت:ابیا پرنده ای کمیاب و وضعیت جمعیت آن نامشخص و نیازمند مطالعات بیش تر است.
پراکنش:در انگلستان و ژاپن زادآوری دارد.زمستان ها در غرب اروپا،هند،چین و جنوب شرقی آسیا دیده می شود. در ایران نیز در شمال کشور،خوزستان و فارس زندگی می کند.
زیست گاه:ابیا در جنگل ها و منطق پر درخت مرطوب و حاشیه ی تالاب های دارای گیاهان انبوه زندگی می کند.
اندازه:طول بدن این پرنده 34 سانتی متر است.
ریخت شناسی:ابیا بدنی قهوه ای رنگ ،منقاری بلند،گردنی کوتاه،پیشانی ای برجسته و خط چشمی به رنگ سیاه دارد چشمان این پرنده درشت و کمی بالاتر از حد معمول و پاهای آن کوتاه است.
رژیم غذایی:ابیا جانوران داخل زمین های مرطوب،به ویژه کرم ها تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده 4 تخم نخودی رنگ با خال های قهوه ای می گذارد و 20 تا 23 روز روی آن ها می خوابد. پر و بال جوجه ها پس از 15 تا 20 روز کامل می شود.
وضعیت حفاظتی گونه:باید از شکار بیش از اندازه ی این پرنده جلوگیری کرد.