خروس کولی
نام فارسی: خروس کولی
نام انگلیسی:northem lapwing
نام علمی:vanellus vanellus
خانواده:سلیمیان (charadriidae)
جمعیت: زمستان ها در زیست گاه های تالابی و ماندابی کشور، جمعیت مناسبی دارد.
پراکنش: خروس کولی در سواحل مدیترانه، قبرس، عراق ، ترکیه، قفقاز، آفریقا، سودان و شمال هند پراکنده است. در ایران نیز در استان های جنوب دریای خزر و در خراسان شمالی دیده می شود.
زیست گاه : خروس کولی در نواحی تالابی، باتلاقی و خیس ، به ویژه در علف زارها و کشت زارها حاشیه ی باتلاقها زندگی می کند. اما در شن ها ساحلی دیده نمی شود.
اندازه : طول بدن خروس کولی 30 سانتی متر است.
ریخت شناسی: خروس کولی، کاکل باریک و دراز سیاه رنگی روی سر دارد. های آن گرد و روتنه سیاه و براق به رنگ سبز مایل به ارغوانی است. شکم و زیر تنه سفید رنگ است و طوق پهنی دور گردن این پرنده دیده می شود.
رژیم غذایی: خروس کولی از مواد گیاهی و حشره ها تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده 4 تخم نخودی رنگ با خال سیاه می گذارد. این پرنده لانه ی خود را در بین علف ها و پنهان از دید می سازد و 24 تا 29 روز روی تخم ها می خوابد.
وضعیت حفاظتی گونه: محل های تولید مثل این پرنده باید تحت حفاظت قرار گیرد.