سیاه خروس
نام فارسی:سیاه خروس / خروس قفقازی
نام انگلیسی:caucasian grouse
نام علمی:tetrao mlokosiewiczi
خانواده:قرقاولیان (pheasanidae)
جمعیت:نامعلوم- کمیاب
پراکنش: در قفقاز جمهوری آذربایجان، در ایران، در ارتفاعات البرز و زاگرس پراکنده است.
زیست گاه: پرتگاه هایی با شیب تند، کوهستان های صخره ای و قله های مرتفع با گیاهان اندک و پراکنده، محل زندگی سیاه خروس است.
اندازه: طول بدن پرنده ی نر 58 سانتی متر و طول بدن پرنده ی ماده 55 سانتی متر است.
ریخت شناسی: سیاه خروس بدنی سیاه رنگ با جلای سبز آبی دارد. پرنده ی نر در پا دارای سیخک، روی شانه ها و یک لکه ی قرمز تاج مانند بالای هر چشم است. پرانده ی ماده از نر کوچک تر و به رنگ قهوه ای است.
رژیم غذایی:خروس قفقاز از بذرها، گیاهان و حشره ها و گاهی حلزون، سوسمار، موش و قورباغه تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده های نر قلمرو طلب هستند و بر سر ماده ها نزاع سختی بین آن ها صورت می گیرد. معمولا در زمین های باز، جایی که ماده ها هم باشند، نرها بر سر ماده ها به رقابت می پردازند. ماده ها بین 6 تا 10 تخم نخودی رنگ با خال های قهوه ای می گذارند. لانه های آن ها روی زمین به خوبی مخفی شده است. پرنده ی ماده23 تا 26 روز روی تخم ها می خوابد.
وضعیت حفاظتی گونه: سیاه خروس از پرندگان حفاظت شده ی ایران است.