دلیجه
نام فارسی: دلیجه
نام انگلیسی:common kestrel
نام علمی:falco tinnunculus
خانواده:شاهینیان (falconidae)
جمعیت: جمعیت تقریبا مناسبی دارد.
پراکنش: در سراسر جهان زادآوری دارد. در اروپا تنها در ایرلند دیده نمی شود. در ایران در تمام نقاط کشور زندگی می کند و زادآوری دارد.
زیست گاه: دلیجه در مناطق باز،درخت زارها،حاشیه ی تالاب ها، روی تیرهای برق و صخره ها و در نزدیکی شهر و روستا زندگی می کند.
اندازه: طول بدن آن 32 تا 38 سانتی متر و پهنای دو بالش بین 70 تا78 سانتی متر است.
ریخت شناسی: دلیجه بدنی باریک، دمی بلند با انتهای صاف یا اندکی گرد و بال هایی نوک تیز دارد. رنگ عمومی بدن آن قهوه ای با خال های سیاه کوچک پراکنده است. سرو دم این پرنده خاکستری است.
رژیم غذایی: دلیجه از پرندگان کوچک و جوندگان تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده 4 تا 5 تخم سفید با نقطه های قهوه ای می گذارد و 27 تا 29 روز روی تخم ها می خوابد. گاهی پرنده ی نر هم به پرنده ی مادر کمک می کند. جوجه ها می توانند پس از 27 تا 39 روز پرواز کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: دلیجه از پرندگان حفاظت شده است.