گرگ خاکستری

نام فارسی:گرگ خاکستری

نام انگللیسی:gray wolf

نام علمی:canis lupus

خانواده:خانواده ی سگ سانان (canidae)

جمعیت:نامعلوم

پراکنش:در سه قاره ی بزرگ اروپا ، آمریکا و آسیا پراکنده است. در ایران هم در اکثر مناطق کشور دیده می شود.

زیست گاه:گرگ خاکستری در همه ی زیست گاه های جنگلی ، تپه ماهوری ، کوهستانی ، بیابانی ، دشت ها و مرتع ها زندگی می کند.

اندازه:طول بدن گرگ خاکستری 120 تا 160 سانتی متر ، طول دمش 40 تا 50 سانتی متر ، ارتفاع بدنش 66 تا 100 سانتی متر و وزنش 25 تا 70 کیلوگرم است.

ریخت شناسی:سری پهن ، گردنی کلفت ، چشمانی مورب ، دم قدری افتاده و صاف است و گوش هایش بر خلاف سگ سانان ، نوک تیز نیست.رنگ بدنش از خاکستری تا زرد است.توله گرگ ها بیشتر سیاه رنگ اند و با بالا رفتن سن ، رنگ پوست آن ها کم رنگ تر می شود.

رژیم غذایی:گرگ خاکستری از علف خواران بزرگی مانند کل و بز ، قوچ و میش ، آهو ، مرال ، شوکا ، مهره داران کوچک و پرندگان تغذیه می کند.

زاد آوری:گرگ ماده در فصل زمستان و اوایل بهار ، بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی:جمعیت این گونه در اکثر نقاط کشور به شدت کاهش یافته و در برخی مناطق به طور کلی از بین رفته است.

ادامه مطلب