خوتکا
نام فارسی:خوتکا
نام انگلیسی:teal
نام علمی:anas crecca
خانواده:غازیان (anserinae)
جمعیت: شاید در بین اردک ها، پرجمعیت ترین گونه باشد. اما به همان نسبت، شکار آن نیز زیاد است. به همین سبب، باید در مورد شکار آن برنامه ریزی کرد.
پراکنش: در ترکیه، ایران، عراق، سوریه، سواحل مدیترانه، قبرس، شمال آمریکا، شمال آسیا و اروپا پراکنده است. زمستان ها به همه ی قسمت های آمریکای شمالی، قسمتی از آمریکای مرکزی، نیمی از شمال آفریقا و جنوب آسیا کوچ می کند. در ایران، زمستان ها به جز در قسمت های کویری ، در سراسر کشور دیده می شود. در فصل جوجه آوری ، در شمال غربی ایران، به خصوص در اطراف در یاچه ی ارومیه زندگی می کند.
زیست گاه:در آب های شیرین و شور مناطق آبی کم عمق زندگی می کند.
اندازه: طول بدن 35 سانتی متر و طول دو بال 55 سانتی متر است و کوچک ترین اردک ایران به حساب می آید.
ریخت شناسی: مانند همه ی اردک های دیگر، منقار تیره رنگ و کوچک و پهنی دارد که حاشیه ی آن دندانه دار است. پاهای خوتکا پرده دار است. پرنده ی نر سر بلوطی رنگ با یک نوار چشمی سبز و آینه ی بال سبز براق دارد. پر و بال خوتکا ی ماده قهوه ای با آینه ی بالی سبز براق است.
رژیم غذایی:خوتکا ها از گیاهان کف آب تغذیه می کنند.
زادآوری: خوتکا ی ماده 8 تا 12 تخم نخودی می گذارد و 21 تا 28 روز روی آن ها می خوابد. جوجه ها پس از بیرون آمدن از تخم فعال اند و بعد از 44 روز می توانند پرواز کنند.
وضعیت حفاظتی گونه: ضروری است از زیست گاه های این پرنده حفاظت شده و از شکار بیش از حد آن جلوگیری کرد.