اردک سرسبز
نام فارسی:اردک سرسبز
نام انگلیسی:mallard
نام علمی:anas platyrhynchos
خانواده:غازیان (anas platyrhynchos)
جمعیت:این گونه در تمام قسمت های زیست خود، جمعیت مناسبی دارد و شاخص ترین گونه در بین مرغابی هاست. اما در سال های اخیر ف شکار بی رویه ، از جمعیت آن کاسته است.
پراکنش: در ترکیه آشیانه سازی دارد. به فلسطین، افغانستان، سوریه، ایران و خاور نزدیک، آمریکای شمالی و مکزیک، ایسلند، شمال غرب آفریقا، هاوایی و فرانسه مهاجرت می کند. در فصل زاد آوری در شمال غربی و غرب ایران تا کردستان، در فصل زمستان در تمام تالاب ها و مناطق آبی سراسرایران دیده می شود.
زیست گاه: مرغابی سرسبز در آب های کم عمق زندگی می کند.
اندازه: طول بدن در حدود 50 تا 60 سانتی متر و طول دو بال آن در حدود 80 تا 95 سانتی متر است و بزرگ ترین اردک ایران به شمار می رود.
ریخت شناسی : پرنده ی نر بالغ دارای سر و گردن سبز براق ، سینه ی بلوطی و طوق سفید است. پرنده ی ماده بدنی قهوه ای لکه لکه با منقار سبز مایل به زرد دارد.
رژیم غذایی: اردک سرسبز از گیاهان کف آب تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده 10 تا 12 تخم شیری رنگ می گذارد و به تنهایی 28 تا 29 روز روی آن ها می خوابد. جوجه ها پس از بیرون آمدن از تخم، کاملا فعال اند. ماده ها در یک فصل می توانند بیش از یک بار تخم بگذارند و نرها هم چند همسر می گیرند.
وضعیت حفاظتی گونه: باید در برابر شکار حفاظت شود.