لک لک سفید
نام فارسی:لک لک سفید / حاجی لک لک
نام انگلیسی:white stork
نام علمی:ciconia ciconia
خانواده:لک لکیان (ciconiidae)
جمعیت:در سال های اخیر،  تعداد زیادی از جمعیت آن کاسته شده است. به همین سبب ، در بسیاری از مناطقی که زیست می کرده است، دیگر دیده نمی شود. از آن جا که در این زمینه مطالعه ی زیادی صورت نگرفته است، از وضعیت جمعیت آن اطلاعات کافی در دست نیست.
پراکنش: در اروپا، آمریکای شمالی، خاورمیانه و چین زاداوری دارد. در فصل تابستان، در اروپای مرکزی و شرقی و روسیه هم دیده می شود. در ایران بیش تر در مناطق غربی کشور زادآوری دارد. در برخی نقاط خوزستان بومی است و همه ی سال ان جا می ماند.
زیست گاه: در نواحی تالابی، چمن زارها، کشت زارها و حاشیه ی رود خانه های نزدیک به مناطق مسکونی زندگی می کند.
اندازه : طول بدن در حدود 180 تا 218 سانتی متر است.
ریخت شناسی: پرنده ی بزرگی است که گردن بلند، منقار بلند قرمز رنگ،پاهای بسیار بلند قرمز رنگ، بال های بلند و پهن و دمی کوتاه دارد. لک لک به رنگ های سیاه و سفید می شود.
رژیم غذایی: غذای این پرنده ماهی، جوجه های پرنده ها، قورباغه، موش، کرم خاکی، حلزون و .... است.
زادآوری: لک لک ماده در لانه ی بسیار بزرگی، که معمولا بر بام خانه ها، مناره ی مسجد ها و هر مسجد ها و هر جای بسیار بلند می سازد، 3 تا 5 تخم می گذارد. هر جفت، 29 تا 30 روز روی تخم ها می خوابند.
وضعیت حفاظتی گونه: حفاظت از زیست گاه های این پرنده ضروری است.