حواصیل سفید بزرگ
نام فارسی:حواصیل سفید بزرگ / اگرت بزرگ / حواصیل سفید
نام انگلیسی:great white heron
نام علمی:egreta alba
خانواده:حواصیلیان (ardeidae)
جمعیت: در سراسر محدوده ی زیست خود جمعیت تقریبا مناسبی دارد.
پراکنش:پرنده ی جهان وطنی است که تقریبا در همه جای جهان زیست می کند.
زیست گاه: در مناطق با آب شیرین مانند تالاب، علف زارها، رودخانه ها، برکه ها، مصب ها و آب ها ی لب شور دیده می شود.
اندازه: طول بدن در حدود 85 تا 100 سانتی متر و طول دو بال آن در حدود 155 سانتمتر است.
ریخت شناسی: بزرگ ترین حواصیل سفید در ایران زندگی می کند. گردن و منقار نسبتا بلند و بدنی سفید رنگ دارد. منقار آن در زمستان زرد مایل به نارنجی و در تابستان سیاه است که قاعده ی ان زرد دیده می شود. روی سینه از پرهای سفید بلندی پوشیده شده است. چشم ها به رنگ زرد و پاها سیاه است. نر و ماده هم شکل هستند. این پرنده آرام و ساکت است.
رژیم غذایی: از ماهی های کوچک و گاهی دوزیستان و خزندگان تغذیه می کند.
زادآوری: حواصیل ماده، در لانه ی خود که بین نی ها قرار دارد، 3 یا 4 تخم سفید مایل به آبی می گذارذ . هر دو جفت به نوبت 25 تا 26 روز روی تخم ها می خوابند و پس از بیرون آمدن جوجه ها از تخم ، 42 روز به آن ها را غذا می دهند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به افدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.