کاراکال

نام فارسی:کاراکال
 نام انگلیسی:caracal
 نام علمی:caracal caracal
خانواده: خانواده ی گربه سانان(felidae)
جمعیت: نامعلوم
پراکنش در قاره های آفریقا و اسیا زندگی می کند. ایران در مناطق شمالی خوزستان، تهران، فارس، یزد، سیستان و بلو چستان، کرمان و خراسان دیده می شود.
زیست گاه: کاراکال در دشت های مناطق استپی و بیابانی زندگی می کند.
 اندازه: طول بدن این گربه وحشی 55 تا 90 سانتی متر، طول دمش 22 تا 34 سانتی متر و وزنش 16 تا 22 کیلوگرم است.
ریخت شناسی: کاراکال قامتی بلند و استخوانی ، گوش هایی بزرگ و مثلثی شکل و یک دسته موی سیاه و بلند در نوک آن ها به طول تقریبا 6 سانتی متر دارد. دست و پایش بلند، دمش متوسط و بدون انتهای سیاه رنگ و کف پایش پهن است. موهای بدنش به طور یکنواخت به رنگ قهوه ای روشن یا دارچینی و زیر بدنش سفید است . دو طرف لب، بالای چشم ها و پشت گوش هایش سیاه دیده می شود.
رژیم غذایی: کاراکال از پستانداران کوچک، پستانداران بزرگ به اندازه ی آهو، پرندگان، مار و حشره ها تغذیه می کند.
زادآوری: جفت گیری کاراکال در زمستان و تولد نوزادان در بهار صورت می گیرد.
وضعیت حفاظتی: از وضعیت این گونه در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست؛ ولی به نظر می رسد جمعیت آن رو به کاهش باشد.