گربه ی وحشی
نام فارسی:گربه ی وحشی
نام انگلیسی:wild cat
نام علمی:felis silvesstris
خانواده: خانواده ی گربه سانان
جمعیت: نامعلوم
پراکنش: در قاره های اروپا ، آفریقا و آسیا و در ایران در تمام مناطق و استان ها زندگی می کند.
زیست گاه: گربه ی وحشی در زیست گاه های جنگلی ، کوهستانی ، استپی ، بیابانی ، تپه ماهوری و حتی نزدیک مناطق مسکونی دیده می شود.
اندازه: طول بدن گربه ی وحشی 45 تا 80 سانتی متر، طول دمش 28 تا 35 سانتی متر ، ارتفاع بدنش 30 تا 40 سانتی متر و وزن آن 3 تا 6 کیلو گرم است.
ریخت شناسی: گربه ی وحشی دمی پرمو و بلند دارد که معمولا نصف طول بدنش است. نوک دم آن پهن و معمولا سیاه رنگ ، پوزه اش کوتاه ، سبیل هایش بلند و سفید رنگ ، چشم هایش درشت ، گوش هایش بزرگ ،بلند و مثلثی شکل ، دست و پایش بلند و باریک ، پنجه هایش گرد ، چنگال هایش قوی ، تیز، خمیده و قابل جمع شدن است. رنگ بدن گربه ی وحشی بسیار متغیر و از قهوه ای تا خاکستری ( متناسب با زیست گاهی که در آن زندگی می کند) است.
رژیم غذایی: گربه ی وحشی از جوندگان ، پرندگان ، خزندگان ، ماهی ، قورباغه ، حشره ، حیوانات اهلی مانند مرغ ، خروس و بزغاله و گاهی مواد گیاهی تغذیه می کند.
زاد آوری: جفت گیری گربه های وحشی در زمستان صورت می گیرد و نوزاران در بهار به دنیا می آیند .
وضعیت حفاظتی: از وضعیت این گونه در ایران اطلاع دقیقی در دسترس نیست ؛ ولی به نظر می رسد که به دلیل کم شدن طعمه و تخریب زیست گاه جمعیت آن ها رو به کاهش است.