ول آب زی

نام فارسی: ول آب زی

نام انگلیسی:Eurasian water vole

نام علمی:arvcola amphibius

خانواده:خانواده ی هامسترهای طلایی و ول ها (cericetidae)

جمعیت :نامعلوم

پراکنش:در اروپا و آسیای غربی تا ایران و عربستان و در ایران در زنجان ، تهران، جنوب در یای خزر ، آذر بایجان ، کرمانشاه، لرستان و اصفهان دیده می شود.

زیست گاه: در اطراف رود خانه ، نهرها و تالاب هایی که دارای پو شش گیاهی متراکم است و گاهی نیز در مزرعه های آبی زندگی می کند.

اندازه: طول بدن ول آب زی 14 تا 38 سانتی متر و طول دم آن 65 تا 100 میلی متر است . وزن این پستاندار به 80تا 200 گرم ( بزر گ ترین ول ایران) می رسد.

ریخت شناسی: دارای بدنی استوانه ای و خپل ، پوزه ای کوتاه ، سری بزرگ ، دمی نسبتا بلند و به اندازه ی نصف طول بدن ، گوش هایی کوتاه و پنهان در میان مو ها ، پا هایی کوتاه و چشم هایی کوچک دارد. مو های بدنش انبوه ( زیر نور خورشید می درخشد)، مو های پشت بدنش به رنگ قهوه ای تیره و مو های زیر بدنش کمی روشن تر است.

رژیم غذایی: وا آب زی از مواد گیاهی ( برگ ، گل و پیاز گیا هان آب زی ، پوست و ریشه ی بوته ها و درختان کنار جویبار ها ) و گاهی نیز از حشره های کوچک آب زی و حلزون تغذیه می کند.

 زاد آوری : ول ماده اوایل بهار تا اواسط پاییز بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی: از وضعیت این گونه در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست؛ ولی احتمالا خطری جدی آن ها را تهدید نمی کند.

ادامه مطلب