سنجابک ( اشگول )

نام فارسی:سنجابک/اشگول

 نام انگلیسی:fat dormouse / edible dormouse

 نام علمی:glis glis

 خانواده: خانوادهی سنجابک ها(glirdae)

جمعیت: نامعلوم

پراکنش: در اروپا و آسیای مرکزی و در ایران در استان های گیلان ، مازندران، گلستان و تهران پراکنده است.

زیست گاه : سنجابک در جنگل های خزان کننده و گاهی در باغ های میوه زندگی می کند.

اندازه : طول بدن این پستاندار 130 تا 193 میلی متر، طول دم آن 110 تا 174 میلی متر و وزنش 70 تا 200 گرم ( بزرگ ترین سنجابک ایران) است.

ریخت شناسی: جثه ای متوسط دارد؛ اما از سنجاب کوچک تر است. دمی بلند و پشمالو ، چشم هایی درشت و برجسته و گوش هایی نسبتا کوچک و گرد دارد. مو های پشت بدنش به رنگ خاکستری و زیر سفید رنگ است.

رژیم غذایی: سنجابک از میوه و دانه های گیاهانی مانند تمشک ، سیب، گردو ، بلوط، زیتون و گاهی حشره ها و تخم پرندگان تغذیه می کند.

زادآوری: سنجابک ماده در اواخر بهار بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی: این گونه در ایران جمعیت زیادی دارد و خطری جدی آن را تهدید نمی کند.

ادامه مطلب