موش خانگی

نام فارسی: موش خانگی

نام انگلیسی:house mouse

نام علمی:mus musculus

خانواده: خانواده ی موش ها (muridea)

جمعیت: نامعلوم

پراکنش: در اکثر نقاط دنیا و در سراسر ایران پراکنده است.

زیست گاه: در جاهای مسکونی ، مناطق جنگلی ، دشت ها و مزرعه ها زندگی می کند.

اندازه: طول بدن موش خانگی 70 تا 100 میلی متر ، طول دمش 60 تا 100 میلی متر و وزنش 18 تا 30 گرم است.

ریخت شناسی: دارای جثه ای کوچک و استوانه ای شکل ، پوزه ای نوک تیز ، چشم هایی نسبتا کوچک ، گوش هایی بزرگ با انتهایی گرد ، دمی لخت و بدن مو، بسیار بلند و به اندازه ی طول بدن است. مو های پشت بدنش به رنگ های متفاوتی دیده می شود ( در نواحی شمالی ، قهوه ای تیره است و هر چه به طرف جنوب برویم، کم رنگ تر می شود).

رژیم غذایی: موش خانگی همه چیز خوار است و حتی مواد غذایی انسان ها را هم می خورد.

زاد آوری: موش ماده در صورت مناسب بودن وضعیت محیطی ، در تمام طول سا ل بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی: در ایران جمعیت زیادی دارد.

ادامه مطلب