پایکا

نام فارسی: پایکا

نام انگلیسی:afghan(rufescent) pika

نام علمی:ochotona rufescens

خامواده:خانواده ی پایکاها (ochotonidae)

جمعیت: نامعلوم

پراکنش: در آسیای میانه در استان هایی مانند خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمان، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان، کردستان، تهران و سمنان پراکنده است.

زیست گاه: پایکاه در مناطق کوهستانی، مناطق صخرهای شیب دار و خاک های خشک زندگی می کنند.

اندازه: طول بدن 150 تا180 میلی متر، طول پا 29 تا 34 میلی متر و وزن آن 500 گرم است.

ریخت شناسی: شباهت ظاهری بسیار زیادی به مو س های بزرگ دارد. دم ندارد و اندازه ی دست ها و پاها تقریبا یکی است. رنگ بدنش متنابس با محیط زندگی تیره تا قرمز روشن تغییر می کند.

رژیم غذایی: پایکا ها بیش تر از برگ و شاخه ی گیاهان تغذیه می کنند.

زاد آوری: پایکا ی ماده چند بار در سال بچه میزاید.

وضعیت حفاظتی: این گونه در ایران ، جمعیت دارد.

ادامه مطلب