هامستر طلایی برانت

نام فارسی: هامستر طلایی برانت

نام انگلیسی: brandt­­­s­ hamster

نام علمی:mesocricetus brandti

خانواده:خانواده ی هامسترهای طلایی وول ها ((cericetidae

جمعیت: نامعلوم

پراکنش: در قفقاز و آسیای غربی و در ایران از قزوین تا آذربایجان ، کردستان و کرمانشاه پراکنده است.

زیست گاه: هامستر طلایی در تپه ماهورها و صخره های واقع در مناطق استپی زندگی می کند.

اندازه: طول بدن این پستاندار 170 تا 180 میلی متر ، طول دمش 12 تا 20 میلی متر و وزن آن 90 تا 150 گرم است.

ریخت شناسی: جثه ی نسبتا بزرگی دارد و ماده ها کمی از نرها بزرگ ترند. دم هامستر بسیار کوتاه و اغلب نامشخص است. پوزه ای کوتاه و پهن و گوش هایی بزرگ و پهن دارد . رنگ پشت بدنش قهوه ای – طلایی و زیر بدنش سفید مایل به خاکستری است. یک نوار سیاه رنگ و پهن از گردن تا روی سینه ی آن کشیده شده است.

رژیم غذایی:هامستر طلایی از مواد گیاهی ( مثل دانه و میوه) و حشره تغذیه می کند .

زادآوری: هامستر ماده اوایل بهار بچه میزاید.

وضعیت حفاظتی:از وضعیت این گونه در ایران ، اطلاع دقیقی در دست نیست ؛ ولی احتمالا خطری جدی آن ها را تهدید نمی کند.

ادامه مطلب