شغال

نام فارسی: شغال

نام انگلیسی:golden jackal

نام علمی:canis aureus

خانواده:خانواده ی سگ سانان (canidae)

جمعیت: نامعلوم

پراکنش: در سه قارهی بزرگ اروپا ، آفریقا و ایران پراکنده است.

زیست گاه : همه ی زیست گاه ها ، اعم از جنگلی ، تپه ماهوری، کوهستانی، بیابانی و دشت ها و مراتع محل زندگی شغال است.

اندازه: طول بدن این جانور 48 تا 105 سانتی متر ، طول دم آن 20 تا 30 سانتی متر ، ارتفاع بدنش 38 تا 50 سانتی متر و وزن آن 6 تا 15 کیلو گرم است.

ریخت شنا سی: دارای سری نسبتا بزرگ و شبیه به سگ، گوش هایی کوچک و نوک گرد و دمی شبیه دم گرگ ولی تیره تر است که انتهای آن بریده به نظر می رسد . رنگ بدن شغال زرد و زرد مایل به طلایی است؛ ولی متناسب با زیست گاه و فصل های سا ل تفاوت می کند.

رژیم غذایی: شغال از پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان ، حشره ها ، لاشه ی حیوانات، باقی مانده ی غذای طعمه خواران، زباله های شهری و روستایی و غذاهای گیاهی میکند.

زادآوری: شغال ماده در زمستان و اوایل بهار ، بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی: این گونه در ایران جمعیت مناسبی دارد و خطری نسل آن را تهدید نمی کند.

ادامه مطلب