فک دریای خزر

نام فارسی: فک دریای خزر

نام انگلیسی:Caspian seal

نام علمی:phoca caspica (pusa caspica)

خانواده : خانواده ی فکها phocidae

جمعیت: نامعلوم

پراکنش:این نوع فک در دریای خزر پراکنده است.

زیست گاه: فک دریای خزر در آب های دریای خزر و رود خانه های بزرگ حوضه ی آن زندگی می کند.

اندازه:طول بدن 130 تا150 سانتی متر و وزن آن حدود 50 تا85 کیلوگرم است.

ریخت شناسی: فک دریای خزر بدنی دوکی شکل ، چشم های نسبتا درشت، گوش هایی بسیار کوچک و سبیل هایی بلند و کلفت دارد. پاهایش در امتداد دم است و در دست و پا 5 انگشت دارد. پرده ی بین انگشتان دست و پا ، آن ها را بسیار شبیه به باله کرده است. سطح بدن این فک از مو های کوتاهی پوشیده شده اشت که متناسب با فصل و سن ، رنگ آن ها تغییر می کند. خال های تیره رنگی در سطح پشتی بدن دیده می شود و هر چه سن بالاتر می رود ، با افزایش سن رنگ بدن نیز روشن تر خواهد شد.

رژیم غذایی: فک دریای خزر از نرم تنان و ماهی های کوچک، به خصوص ماهی کیلکا تغذیه می کند.

زاد آوری: فک ماده در فصل زمستان بچه به دنیا می آورد.

وضعیت حفاظتی: این گونه در خطر انقراض قرار دارد.

ادامه مطلب