نهنگ بزرگ

نام فارسی:نهنگ بزرگ/ نهنگ آبی

نام انگلیسی:Blue whale

نام علمی:Balaenoptera musculus

خانواده:خانواده ی وال ها(Balaenopterhdae)

جمعیت:نامعلوم

پراکنش:در همه ی اقیانوس ها پراکنده است و در ایران در خلیج فارس و دریای عمان دیده می شود.

زیست گاه:محل زندگی نهنگ بزرگ در آب های گرم اقیانوس هاست.

اندازه:طول بدن نهنگ بزرگ 5/22 تا24 متر، شیارهای زیر گلویش 55 تا90 عدد، تیغه های دهانی در هرطرف 270 تا400 عدد و وزن آن 80 تا 180 تن و بزرگ ترین موجود روی زمین است.

ریخت شناسی:سری نسبتا کوچک دارد. سوراخ های بینی اش در بالا و عقب سر قرار گرفته است. چشم ها در دو طرف سر و بالای گوشه ی دهان است. درناحیه ی سینه و شکم تعدادی شیار های طولی کم عمق و باریک دیده می شود که سبب چسبیدن گیاهان میکرو سکوپی دریایی به آن، زیر بدنش زرد رنگ به نظر می رسد. رنگ پشت شکم نهنگ بزرگ آبی تیره با خال های خاکستری و سفید است و باله ی پشتی کوچکی درقسمت انتهایی بدنش قرار دارد. باله ی سینه ای یک هفتم طول بدن و قسمت زیر آن سفید رنگ و سقف دهان و تیغه های دندانی سیاه رنگ است.

رژیم غذایی: نهنگ بزرگ از موجودات ریز آبی (پلا نکتون ها) و سخت پوستانی مانند خرچنگ و میگو تغذیه میکند.

زاد آوری:نهنگ های بزرگ در زمستان جفت گیری می کنن و نوزادان پس از تقریبا یک سال به دنیا می آیند.

وضعیت حفاظتی : در حال حاضر از وضعیت این گونه در آب های ایران اطلاع دقیقی در دست نیست؛ ولی به نظر میرسد جمعیت آن ها به شدت کاهش یافته باشد.

ادامه مطلب