پلنگ

نام فارسی:پلنگ

نام انگلیسی:leopard

نام علمی:panthera pardus

خانواده:خانواده گربه سانان(felidae)

جمعیت:500 تا 800 قلاده در ایران

پراکنش:در قاره های آفریقا و آسیا و در ایران در تمام استان ها پراکنده است.

زیست گاه:پلنگ در مناطق جنگلی ٬ بیابانی ٬ استپی ٬ تپه ماهوری و کوهستانی تا ارتفاع 4 هزار متر زندگی می کند.

اندازه:طول بدن این پستاندار 110 تا 190 سانتی متر ٬ طول دمش 60 تا 110 سانتی متر ٬ ارتفاع بدن آن 45 تا 70 سانتی متر و وزنش 35 تا نزدیک 100 کیلوگرم است.

ریخت شناسی:پلنگ جثه ای بزرگ ٬ بدنی عضلانی ولی نرم و قابل انعطاف ٬ سری پهن و دست و پایی کوتاه دارد که به پنجه های قوی و پهنی ختم می شود. ناخن های آن قابلیت جمع شدن دارد.دمش بلند٬گوش هایش کوچک و گرد ، سطح بدنش پوشیده از موهای نرم و کوتاهی به رنگ کرم مایل به نخودی است که در قسمت های زیرین بدن،کم رنگ تر می شود.تمام بدن از خال های گرد و توخالی پوشیده شده است که شبیه به گل به نظر می رسند.

رژیم غذایی:سم داران بزرگی مانند کل و بز، قوچ و میش و گراز ، پرندگان، خزندگان، روباه، سگ، گاو، گوسفند،الاغ، ماهی و حشره غذای پلنگ را تشکیل می دهند

زادآوری:جفت گیری پلنگ ها در اواسط زمستان صورت می گیرد و توله ها در بهار به دنیا می آیند.

وضعیت حفاظتی:این گونه در ایران در خطر انقراض قرار دارد.

ادامه مطلب