دلفین بینی بطری معمولی

نام فارسی:دلفین بینی بطری معمولی

نام انگلیسی:Bottlenose Dolphin

نام علمی:Tursiops truncates

خانواده:خانواده ی دلفین هاdelphinidae))

جمعیت:نامعلوم

پراکنش:در اقیانوس های هند ، اطلس وجنوب اقیانوس آرام زندگی میکند . درایران در خلیج فارس و عمان دیده می شود.

زیست گاه: دلفین های بینی بطری در آب های گرم اقیانوس زندگی می کنند .

اندازه: طول بدن دلفین های بینی بطری 2 تا 4 متر ، تعداد دندان هایشان در نیم آرواره ی بالا بین 20 تا26 عدد و در نیم آرواره ی پایین بین  18 تا 24 عدد و وزن آن ها حدود 260 کیلوگرم است .

ریخت شناسی: دلفین بینی بطری معمولی جثه ای متوسط وپوزه ای نسبتا کوتاه و گرد دارد. آرواره ی پایینی آن کمی از آرواره ی بالایی اش جلوتر و رنگ بدنش خاکستری است . زیر شکم و پهلو ها روشن تر دیده می شود .

رژیم غذایی: دلفین بینی بطری معمولی از ماهی های کوچک و بزرگ ، خرچنگ و میگو تغذیه می کند.

زادآوری: جفت گیری دلفین های بینی بطری در بهار و تابستان صورت می گیرد . نوزادان پس از یک سال به دنیا می آیند.

وضعیت حفاظتی : در حال حاضر از وضعیت این گونه در آب های ایران اطلاع دقیقی در دست نیست ؛ ولی به نظر می رسد جمعیت آن ها کاهش یافته باشد .

ادامه مطلب