شنگ

نام فارسی:شنگ/ سگ آبی/ سمور آبی

نام انگلیسی:otter

نام علمی:lutra lutra

خانواده: خانواده ی راسوها(mustelidae)

جمعیت:نامعلوم

پراکنش: در آسیا ، اروپاو شمال آفریقا و در سراسر ایران به جز در مناطق کویر مرکزی و سواحل جنوبی پراکنده است.

زیست گاه: شنگ در اطراف رود خانه های دائمی ، نهرها، دریاچه ها، تالاب ها، کانال های آبیاری مزرعه های کشاورزی و استخرهای پرورش ماهی زندگی می کند .

اندازه: طول بدن 62 تا85 سانتی متر، طول دم 36 تا55 سانتی متر، ارتفاع بدن 30 سانتی متر و وزن آن 5 تا15 کیلوگرم است.

ریخت شناسی: شنگ بدنی بزرگ، استوانه ای شکل و قابل انعطاف دارد. دمش بلند و لوله ای شکل، گوش هایش کوچک و پا یش کوتاه است و پرده ای در بین انگشتانش دیده میشود. چنگال های این پستاندار برای حفاری تیز و مناسب است و دندان های تیز و بلندی برای گرفتن شکار و خرد کردن پوسته ی آن دارد . پوزه ی پهنی با سبیل های بلند و کلفت دارد و رنگ پشت بدنش قهوه ای و زیر چانه و گلویش سفید است.

رژیم غذایی: غذای اصلی شنگ ماهی است واز جانوران آب زی مانند قورباغه، خرچنگ ، ول آب زی، پرندگان آب زی و از حشره ها و مواد گیاهی تغذیه می کند.

زاد آوری: شنگ ماده در تمام فصل های سال بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی: در اکثر نقاط کشور جمعیت آن به شدت کاهش یافته است.

ادامه مطلب