خرگوش

نام فارسی:خرگوش غربی ( اروپایی)

نام انگلیسی:  European Hara

نام علمی:Lepus europaeue

خانواده:خانواده ی خرگوش ها leporidae

جمعیت: نامعلوم

پراکنش: در اروپا و غرب آسیا ، درمناطق غربی ایران از جنوب غربی دریای مازندران، آذربایجان و کردستان تا خوزستان دیده می شود.

زیست گاه : در تمام زیست گاه های کشور ، اعم از مناطق جنگلی ، کوهستانی و بیابانی و استپی زندگی می کند.

اندازه: طول بدن خرگوش 40تا 68 سانتی متر و وزن آن 2 تا 7 کیلوگرم است.

ریخت شناسی: جثه ی خرگوش بزرگ تر از گربه اهلی است و گوش های بسیار بلندی با انتهای گرد و نوک سیاه دارد. چشم هایش درشت، دمش کوتاه ، پاهایش بلند تر از دست ها و رنگ بدنش از خاکستری کم رنگ تا قهوه ای تیره است. با لای دم این حیوان سیاه رنگ و زیر آن سفید است.

رژیم غذایی: خرگوش از قسمت های گوناگون گیاهان مانند ریشه ، پوست ، جوانه و میوه و در زمستان از بوته ها تغذیه می کند.

زاد آوری: خرگوش ماده در تمام فصل ها بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی : در حال حاضر خطری نسل آن را در ایران تهدید نمی کند . فقط در برخی نواحی کرد ستان ، به دلیل شکار بی رویه ، جمعیت آن رو به کاهش است .

ادامه مطلب