کفتار راه راه

نام فارسی: کفتار راه راه

نام انگلیسی:Stried Hyena

نام علمی:Hyaena hyaena

خانواده: خانواده ی کفتار ها

جمعیت: نامعلوم

پراکنش:در قاره ی آسیا و آفریقا پراکنده است. در ایران در اکثر مناطق به جز مناطق جنگلی هیرکانی تا آذر بایجان دیده می شود.

زیست گاه: شغال راه راه در مناطق کوهستانی، استپی و بیابانی زندگی می کند.

اندازه: طول بدن این پستانداران 90 تا150 سانتی متر ، طول دمش 23 تا40 سانتی مترو وزن آن 26 تا 41 کیلو گرم است

ریخت شناسی: بدنی شبیه به سگ، سری بزرگ و آ رواره هایی قوی دارد. لکه ی سیاه رنگی زیر گردن تا زیر پوزه ی آن دیده می شود. گوش هایش نسبتا بزرگ و نوک دار، گردنش بلند و قوی ، دمش متوسط و پر مو و دست هایشان بلندتر از پاهایش است. موهای بلند و یال مانندی در قسمت گردن تا دم آن روییده است . پنجه هایی قوی و چنگال هایی بزرگ و پهن دارد.

رژیم غذایی: کفتار ار لاشه ی حیوانات اهلی و وحشی ، تخم پرندگان ، پستانداران کوچک ، خزندگان و حشره ها تغذیه می کند.

زاد آوری: جفت گیری کفتارها در زمستان صورت می گیرد. نوزادان آن ها در بهار به دنیا می آیند.

وضعیت حفاظتی: در اکثر مناطق کشور با کاهش جمعیت روبه روست.

ادامه مطلب